Power BI next level

Koolituse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend).
Tunnistus, kui õppija võttis õppetööst osa täies mahus, lisaks vastab teadmiste testis esitatud küsimustele õigesti vähemalt 50% õigesti ning on saanud iseseisva kodutöö arvestatud.
Tõend, kui õppija võttis õppetööst osa osaliselt ja vastab teadmiste testis esitatud küsimustele õigesti alla 50% ning sai iseseisva kodutöö mittearvestatud.

Registreeru koolitusele

Registreeri huvi

Hea viis esitada erisoove või saada
infot tulevikus asuvate koolituste kohta.

Stig, Sparkle

Registreeru koolitusele