Power App alustajale

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas on võimalik Power Apps abil luua igapäevatöös kasulikke rakendusi.

Sihtgrupp on ärikasutajad ja IT-valdkonna spetsialistid.

Õpisisu

 • Power Apps keskkonna sissejuhatus.
 • Dataverse andmebaasi tutvustamine.
 • Võimalikud Power Apps rakenduse tüübid.
 • Power Apps liidestamise võimalused (“connectors”).
 • Erinevad objektid “canvas” tüüpi rakenduses.
 • Fx funktsioonikeele kasutamine “canvas” rakenduses.
 • Tabelite loomine Dataverse andmebaasi.
 • Power Apps rakenduse jagamine kasutajatega.
 • Power Apps ja Office 365 integreerimise võimalused.
 • Rakenduste kohandamine mobiilis kasutamiseks.

Koolitaja:
Stig Granlund

Õpiväljundid

Koolituses osaleja teab ja oskab:

 • Luua ühendused erinevate allikatega.
 • Luua ja kujundada Power Apps rakendust.
 • Kasutada Dataverse andmebaasi Power Apps rakendusega.
 • Optimeerida rakendust mobiilis kasutamiseks.
 • Hallata rakenduse kasutamist ja õigusi erinevate osapoolte vahel.
 • Integreerida Power Apps rakendusi Office 365 keskkonda

Õppemeetodid ja -maht

Kokku 16 tundi, mis jaguneb 8 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Kontaktõpe – 8h

 • Loeng
 • Seminar koos tagasisidega
 • Koolitustel osalejate küsimustele vastamine.

Iseseisev töö – 8h

 • Kodutöö koos tagasisidega.

Koolituse läbimise tõend

Koolituse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend).

Tunnistus, kui õppija võttis õppetööst osa täies mahus, lisaks vastab teadmiste testis esitatud küsimustele õigesti vähemalt 50% õigesti ning on saanud iseseisva kodutöö arvestatud.

Tõend, kui õppija võttis õppetööst osa osaliselt ja vastab teadmiste testis esitatud küsimustele õigesti alla 50% ning sai iseseisva kodutöö mittearvestatud.

Registreeru koolitusele

Registreeri huvi

Hea viis esitada erisoove või saada
infot tulevikus asuvate koolituste kohta.

Eeldused ja töövahendid

Õppe alustamise eeldused

Õppima on oodatud kõik, kellel on baasteadmised ja -oskused arvuti kasutamisest kui ka MS Excel kogemus.

Koolitusel osaleja peab tagama endale arvuti kasutamise võimaluse (võtta kaasa sülearvuti)

 

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud teemapõhine õppematerjal jagatakse elektrooniliselt.

Õppekeskkond

Koolitusruumid asuvad Palo Alto Club’is, Telliskivi 57, 10412 Tallinn. Kõik koolitusklassid vastavad kaasaegsetele nõutele. Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud piirangutele ja nõuetele võib koolitus toimuda kaug-koolituse vormis üle videosilla.

Igaks temaatiliseks koolituspäevaks on ette valmistatud elektrooniline õppematerjal.

Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

Koolitus on võimalik erisoovide korral läbi viia kliendile sobivates ruumides.

Hindamiskriteeriumid

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on koolituspäeval täies mahus osalemine ja iseseisvate tööde esitame.

 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test koos valikküsimustega koolituspäeval käsitletud teemadel ja iseseisev kodutöö.

Testi edukaks läbimiseks peab vastaja vastama õigesti vähemalt 3/5 küsimustest. Iseseisev kodutöö peab olema õigeaegselt ning nõuetekohaselt esitatud. Kodutöö hinnatakse arvestatud/mittearvestatud.

Koolitaja

Õppejõu nimi: Stig Granlund

Sünniaeg: 27.10.1987

Haridus:

2007 – Bakalaureus, Tallinna Tehnikaülikool, Ärindus, Ärirahanduse eriala

2004 – 2007 – Keskharidus, Audentes Erakool, Majanduse klass

 

Töökogemus:

 

2021 – PPUG Estonia OÜ, tegevjuht (hetkel aktiivne)

2017 – Sturx OÜ, tegevjuht (hetkel aktiivne)

2022 – SparkleSolutions, vanem konsultant / koolitaja (hetkel aktiivne)

2019 – 2023 – Äripäev AS / IT Koolitus, koolitaja

2019 – 2021 – Emor AS, Power BI ekspert

2019 – BCS Itera AS, Power BI konsultant

2017 – 2019 – Jeld-Wen AS, ärianalüütik

2017 – 2019 – Omis OÜ, koolitaja (Office 365, Windows, Excel)

2016 – ABB OY, raamatupidamise meeskonna ärianalüütik

2015 – 2016 – ABB AS, raamatupidamise meeskonna vanem

2014 – 2015 – ABB AS, finantskontroller

2009 – 2013 – Pinekon OÜ, juhiabi

 

Litsentsid ja tunnistused:

2021 – MCT (Microsoft Certified Trainer)

2020 – MCSA: BI reporting

 

Õpetamine:

Alates 2017 aastast olen koolitanud MS Office rakendusi.

Alates 2019 aastast olen koolitanud Power BI (Power Platform) rakendusi.

Kvaliteedi tagamine

Koolitusprogrammi ja koolituspäevade kvaliteedi tagamise eeldus

SparkleSolutions OÜ poolne kvaliteedi tagamise eeldus on SparkleSolutions OÜ poolt väljatöötatud õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused, mis kuvatakse koolituste veebilehel.

Igal koolitusel võimaldatakse koolitusel osalejatel anda koolitajale ja koolituse korraldusele tagasisidet

 

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

Õppekavad lähtuvad täiskasvanute täienduskoolituse vajadusest ning on väljundipõhised.

Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamine

Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.

Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendusega.

 

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi.

Koolitusruumid asuvad kaasaegsetele nõutele vastavates koolitusruumides või konverentsikeskustes.

Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, kirjutusvahendid, jm).

Registreeru koolitusele